• Art
  • Kultura
  • Podporovat umění / Nadace Louis Vuitton představí unikátní díla Henriho Matisse
Další článek

Podporovat umění / Nadace Louis Vuitton představí unikátní díla Henriho Matisse

Už začátkem května znovu potvrdí Fondation Louis Vuitton své poslání: představovat moderní umění co nejširšímu publiku. Nadace oslavuje umělce výrazně spojené s historií modernity, ty, kteří se nebáli ve svých dílech prezentovat nové modely a bořit zažité standardy.

Advertisement

Od 4. května do 9. září 2024 nadace uvede významnou výstavu věnovanou dílu Červený pokoj (1911) od Henriho Matisse (1869-1954). Ve stejném termínu zde najdete i retrospektivu díla Ellswortha Kellyho (1923-2015), jejíž součástí jsou malby, skulptury, fotografie a kresby. Při příležitosti Olympijských her v Paříži nadace navíc představuje výběr děl ze svých sbírek, která mají spojitost se sportem a nabízí alternativní a poetický pohled na tuto mezinárodní událost.

Fondation Louis Vuitton ve spolupráci s Muzeem moderního umění (MoMA) v New Yorku a kodaňském Statens Museum for Kunst (Dánská národní galerie) pořádá výstavu na počest Henriho Matisse nazvanou Červený pokoj, která se zaměřuje na genezi a historii tohoto díla. Slavné mistrovské dílo z roku 1911, které od roku 1949 patří do sbírek MoMA, zobrazuje umělcův ateliér zaplněný obrazy a sochami, nábytkem a dekorativními předměty. Tato výstava znovu spojuje umělecká díla zachycená na obraze Červený pokoj poprvé od chvíle, kdy byla opustily Matissův ateliér v Issy-les-Moulineaux. Součástí prezentace jsou také archivní materiály a související obrazy a kresby.

„Červený pokoj, kterému je nyní více než 110 let, je v rámci staleté tradice ateliérové malby mezníkem a zároveň je to a zároveň základním dílem moderního umění,“ říká Ann Temkinová, hlavní kurátorka MoMA. „Obraz zůstává pro každého umělce, který se pustí do zobrazování svého ateliéru. Matissovo radikální rozhodnutí prosytit dílo červenou barvou fascinovalo celé generace vědců a umělců, včetně Marka Rothka a Ellswortha Matta Kellyho. Přesto zbývá ještě hodně prozkoumat, pokud jde o původ a historii obrazu.“

Untitled (Female Nude), 1907 Artwork Location: Museum of Modern Art (MoMA), New York, USA Permission for usage must be provided in writing from Scala.

Jádro výstavy tvoří samotná malba Červený pokoj spolu s šesti dochovanými obrazy, třemi sochami a jednou keramikou, které jsou v něm zobrazeny. Tyto objekty, vytvořené v letech 1898 až 1911, se pohybují v rozmezí od známých obrazů, jako je Mladý námořník (1906), který bude vystaven ve Francii po dobu trvání výstavy – až po obrazy, které jsou vystaveny na výstavě ve Francii. poprvé po 31 letech – až po méně známá díla, jako je Korsika, Starý mlýn (1898), a předměty, jejichž byly objeveny teprve nedávno.

The Blue Window. Issy-les Moulineaux, summer 1913 Artwork Location: Museum of Modern Art (MoMA), New York, USA Permission for usage must be provided in writing from Scala.

Součástí výstavy je také řada obrazů a kreseb úzce souvisejících s ústřední malbou jako je Modré okno (1913) a Velký červený interiér (1948), které vypráví o složité cestě obrazu z Matissova ateliéru až k jeho konečnému umístění do MoMA. Výstava nabídne i bohatý výběr archivních materiálů, jako jsou dopisy a fotografie, které jsou vystaveny úplně poprvé a nabídnou tak nové informace o námětu, vývoji a recepci obrazu.