Další článek
1 / 22

Igor Šimon z Igloo Architekti / Dům ve dvoře aneb Jak se nebát historické proluky

U stavitele a řemeslníků jsme nebyli příliš populární, směje se architekt Igor Šimon z Igloo Architekti při rekapitulaci náročné a architektonicky pozoruhodné novostavby v historickém dvoře domu, který vyrostl v Novém Městě na Moravě.

Advertisement

Dům se rozkládá v nejlépe dochované historické zástavbě Nového Města na Moravě, s užší a do hloubky protáhlou parcelací. Směrem do náměstí je situován původní obytný dům se dvěma nadzemními podlažími, mansardovou střechou a se zasklenou pavlačí směrem do vnitřního dvora. Ve dvoře kolmo navazují původní hospodářské objekty umístěné podél vysokých zdí, které oddělující sousední pozemky.

Požadavkem majitelů bylo moderní, zpočátku zejména víkendové bydlení pro čtyřčlennou rodinu, citlivě zasazené do kontextu památkově chráněného měšťanského domu. Původní úvaha byla využít za tímto účelem stodolu na konci úzkého, svažitého pozemku. „Na základě zvážení více faktorů, jakými byl i technický stav stávajících konstrukcí, památková ochrana či orientace vůči světovým stranám, jsme se rozhodli pro menší novostavbu v proluce vnitřního dvora domu, podél vysoké hraniční zdi, oddělující sousední domy a parcely,“ vysvětluje architekt Igor Šimon z Igloo Architekti.

Předností a současně výzvou pro architekty a stavitele byl jednoznačně rámec – genius loci – definovaný historickými stavbami a původní úzkou parcelací. „Citlivý vstup nových konstrukcí s moderním detailem do historického prostředí považujeme za přirozený a vítaný. Dělo se tak vždy. Až na výjimky nejsme příznivci otrockého konzervování nějaké časové stopy stavby, či věrného kopírování historického tvarosloví. Obzvláště pak za pomoci dnešních technologických a materiálových prostředků působí takový výsledek často úsměvně, až nedůstojně.“

Navzdory všem překážkám během realizace si architekt spolupráci se stavitelem a majiteli pochvaluje. „To, jak se s dílčími výzvami při realizaci vyrovnali, a přitom se podařilo udržet stavbu bez výrazných odchylek a kompromisů oproti návrhu, je úžasné.“ V průběhu celé realizace bylo nutné vypořádávat se kupříkladu s omezeným prostorem vnitřního dvoru, v kombinaci s návazností na původní konstrukce, na kterých se často výrazně podepsal zub času, přitom jsou však památkově chráněné. „V neposlední řadě bylo náročné dostat některé technologické postupy a vybavení stavby do vnitřního dvora, ač jsme se snažili těmto problémům maximálně předcházet již samotnou koncepcí návrhu,“ doplňuje architekt Igor Šimon.

A dodává: „Dnes už se můžeme vesele dívat na naši ‘popularitu’ u stavitele a řemeslníků, vzhledem k náročné geometrii stavby a mnohdy chybějícím pravým úhlům. Třebaže i zde jsme se již v projektu usilovně snažili svázat konstrukci logikou geometrie a vhodnou modulací, aby se stavba dobře prováděla, museli jsme se často, vzhledem ke křivostem okolních konstrukcí a provozním vazbám na pozemku, tvarově přizpůsobit místu a podmínkám.“

Charakteristické pro tento dům je prostorové uspořádání na různých výškových úrovních s různou světlou výškou vnitřních prostorů a s průhledy různorodými okny do exteriéru vnitřního dvora. „Toto vše, věříme, přináší příjemné a zajímavé prostorové zážitky při pobytu v domě. Je to vlastně takový malý ‘raumplánek’, který se vyvinul z potřeby výškově se přizpůsobit poměrně výrazné svažitosti vnitřního dvora.“

A jaká je vize architektonického ateliéru Igloo Architekti, jenž vznikl v roce 2009, do budoucna?
„Nadále ‘žít’ architekturou a utvářením veřejného prostoru. Ctít ověřené hodnoty, a současně hledat nová řešení. Uctívat tužku a skicák, a současně se snažit aktivně implementovat nové trendy kreativního procesu BIM, VR, 3D tisk,“ dodává architekt Igor Šimon.

Více o projektu zde