Další článek
1 / 36

Heliport, jízdárna a výhled na Říp / Architekt Aleš Lapka o unikátním sídle v Českém středohoří

Architekt Aleš Lapka společně s kolegou Petrem Kolářem a dalšími spoluatory z atelieru ADR navrhli jedinečnou vilu, jež se vine do délky sto metrů - s průhledy směrem na jednotlivé vrcholy Českého středohoří, vlastními vinicemi a sklepem pro lisování vína, sportovištěm, stájemi pro koně a hangárem pro helikoptéru.

Advertisement

Majitelé domu se pro lokalitu nadchli, když nad ní přelétali vrtulníkem. Zakoupili pozemek a vyhlásili architektonickou soutěž. Z ní vítězně vyšel architektonický atelier ADR.
„Dům je navržen tak, že stojí na ose spojnice dvou krajinných prvků, hory Říp a zříceniny hradu Hazmburk. Pomyslná osa prochází středem hlavní chodby domu a z obou jejích konců jsou krásné výhledy na oba tyto vrcholy,“ vysvětluje architekt Aleš Lapka. Z jídelny a kuchyně se pak otevírá výhled na celé Středohoří.
Původně se na místě současné stavby nalézal areál staré cihelny. Z komplexu se zachoval pouze komín, který se následně rozebral a cihly se použily na stavbu vinného sklepa. Ten byl součástí zadání, stejně tak jako vinice, sportoviště a heliport s hangárem.

Z větší dálky působí areál – neboť se nejedná jen o vilu, ale o celý areál – poměrně nenápadně, což bylo i konceptem řešení. Novostavby byly řešeny výrazně horizontálními hmotami. Jednotlivé objekty jsou rovnoměrně umístěny na pozemku v logickém uspořádání – domek správce u vjezdu do areálu, rodinný dům na hraně svahu s nádhernými výhledy a  na závětrné straně terénního zlomu. Mezi tyto objekty jsou osazeny ostatní novostavby jako vinice na jižním svahu, vinný sklep či tenisové a volejbalové hřiště. Stranou, v nejvyšším místě pozemku, leží budova stájí a hangáru doplněné o venkovní jízdárnu a heliport.

Samotný dům je navržen jako přízemní, více než sto metrů dlouhá stavba členěná vpadlými krytými terasami, které rytmicky dělí siluetu objektu. Hmotu domu definují dvěm betonové desky – podlaha a strop, mezi nimiž se střídá pět základních provozních celků objektu, které vymezují pět teras. 
Zvláštní pozornost byla věnována také střeše, aby nabízela příjemný pohled při příletu vrtulníkem.
„Několikrát jsme na stavbu letěli vrtulníkem a při přistávání nám na místě došlo, že střecha je vlastně další fasádou domu, a tak jsme jí věnovali větší pozornost, než obvykle děláme. Myslím, že výsledné řešení se nakonec vydařilo,“ povídá architekt. A doplňuje, že s majiteli se jim spolupracovalo perfektně. „S majiteli jsme si porozuměli již od samého začátku, bez toho by to myslím ani nešlo. Navíc díky tomuto projektu vznikla další spolupráce, kdy jsme pro investora navrhli sérii minipivovarů v několika evropských městech pod dnes již známou značkou OSSEGG.“

A co jiného v architektonickém atelieru ADR chystají? „Na konci roku bude dokončen hotel Stages v pražských Vysočanech, na kterém pracujeme více než čtyři roky,“ říká Aleš Lapka. A pokračuje: „Připravujeme projekt komplexu rodinných a rekreačních domů v kanadské provincii Nova Scotia. V nejbližších týdnech bude podle našeho projektu dokončen také resort Saba Rock na Britských Panenských ostrovech v karibské oblasti. A také se všichni těšíme na dokončení lyžařského centra a centrální budovy Hořec v krkonoššké Horní Malé Úpě.“